Załoga i uprawnienia

Załoga posiada wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie w wykonywaniu konstrukcji stalowych i remontów maszyn przemysłowych.

Spawacze posiadają uprawnienia do spawania stali metodą MAG – 135 wg PN EN ISO 4063, grupy materiałowe od 1 do 3 wg PN-EN 287.1. (EN ISO 9606-1)

Kontrolerzy uprawnieni są do kontroli połączeń spawanych metodami VT, MT, UT, PT.

Posiadamy uprawnienia do wykonywania konstrukcji spawanych według normy PN-EN 1090-2 klasa EXC3 oraz certyfikat potwierdzający wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania jakością wg wymagań normy DIN EN ISO 3834-2 – „Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych”. Obydwa dokumenty zostały wydane przez TUV NORD.

Wspólnie z GSI SLV Halle wypracowaliśmy certyfikat zgodny z normą EN-15085-2 w klasie CL2 – na wykonywanie elementów dla kolejnictwa.

Pracujemy zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością wg normy PN–EN ISO 9001:2001.

Certyfikaty i uprawnienia:

Zapraszając Państwa do współpracy zapewniamy, że spełnienie wymagań jakościowych naszych klientów i dotrzymanie uzgodnionych terminów to główne kryteria naszej satysfakcji ze współpracy.