Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma
Tomhal Sp. Z O. O. Dr Bronisława Hagera 24B 41-800 Zabrze NIP: 648-24-31-404.

Zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy tylko te Państwa dane kontaktowe, które przekazali nam Państwo
dobrowolnie. Służą nam one do kontaktu z reprezentowaną przez Państwa Firmą, lub bezpośrednio z
Państwem.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmiot, którym mamy obowiązek przekazywania danych
na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi pomocnicze, w
celu wykonania Umowy, albo świadczenia usług lub innych świadczeń (w przypadku zgody), tj. w szczególności
podmioty świadczące usługi IT, hostingowe, księgowe, doradcze, transportowe, kurierskie i inne podobne.

Okres przechowywania pozyskanych danych osobowych uzależniony jest od celu ich przetwarzania, tj. dane są
przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umów, lub do momentu wygaśnięcia obowiązku
przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

Firma TOMHAL gromadzi za pomocą Serwisu również te dane zbiorowe, które udostępniane są automatycznie i anonimowo serwerowi HTTP używanemu przez oprogramowanie używane przez odwiedzających.

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w skrócie RODO, informujemy, że mają Państwo prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
– żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
– żądania ograniczenia przetwarzania danych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
– żądania przenoszenia danych do innego Administratora danych lub do Państwa (art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
– wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, pytania czy uwagi odnośnie przetwarzania Państwa danych przez
TOMHAL SP. Z O. O. mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem tomhal.ks@onet.eu lub pod
numerem telefonu 32 271 64 12